WZMOCNIONE PRZYWÓDZTWO

Wpływowy Menedżer

Uczestnictwo w programie zapewnia bardzo praktyczne spojrzenie na jeden z najbardziej palących problemów współczesnego biznesu: jak przewodzić, być autentycznym i efektywnym w złożonym świecie relacji międzyludzkich.

O programie

Program pomaga uczestnikom, menedżerom z 3-6-letnim doświadczeniem, rozwinąć kluczowe kompetencje i umiejętności przywódcze, które są niezbędne do skutecznego działania jako menedżer i wywierania wpływu na innych członków Twojej organizacji w sposób budujący zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność.

Podnosząc swoją samoświadomość w zakresie Inteligencji Emocjonalnej, asertywności, budowania motywującego środowiska i pogłębiając umiejętności zarządzania międzykulturowego nauczysz się osiągać lepsze rezultaty w sposób etyczny i skuteczny.

Cele programu

Uczestnictwo w programie szkoleniowym umożliwia:

  • poszerzenie wiedzy dotyczącej roli Inteligencji Emocjonalnej w życiu zawodowym, rozwijanie umiejętności Inteligencji Emocjonalnej oraz wdrożenie tejże wiedzy i umiejętności w pracy liderów
  • wyposażenie menedżerów w asertywne techniki umożliwiające pracę z innymi członkami organizacji w oparciu o wzajemny szacunek i dbałość o rezultaty
  • poznanie i wykorzystanie aktualnych zasad skutecznego motywowania innych
  • nabycie i rozwijanie umiejętności pracy i zarządzania w środowisku międzykulturowym
  • pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennych czynnościach
  • pogłębienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z perspektywy menedżerskiej

Sprawdź pozostałe programy rozwojowe!