01.

Przywództwo

Aby wzmocnić liderów i mieć pewność, że będą osiągać świetne wyniki, wspieramy ich rozwój i służymy wskazówkami.

Tematy szkoleń:

 • Budowanie i zarządzanie zdalnymi zespołami
 • Kompetencje międzykulturowe
 • Przekazywanie pracownikom trudnych informacji
 • First Time Manager
 • Zarządzanie pokoleniami
 • Motywowanie
 • Inteligentny emocjonalnie Menedżer
 • Asertywny Menedżer

02.

Kompetencje międzykulturowe

W dzisiejszych czasach, gdy kontakty międzykulturowe oraz praca zdalna są raczej normą niż wyjątkiem, umiejętność skutecznej komunikacji z osobami z różnych części świata jest niezwykle ważna.

Koncentrujemy się na rozwijaniu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do pracy z partnerami z różnych kultur i lokalizacji.

Nasze programy szkoleniowe mają na celu rozwijanie kompetencji kulturowej i umiejętności pracy w zespołach wirtualnych.

tematy szkoleń:

 • Współpraca w międzynarodowych zespole
 • Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo
 • Zespoły wirtualne
 • Treningi relokacyjne

03.

Asertywność

Jak żyć w zgodzie ze sobą, wyrażać swoje uczucia i myśli z poszanowaniem praw innych ludzi? Jak bronić się przed negatywnymi działaniami innych ludzi?

Przy wszystkich zmianach wpływających na rynek pracy, asertywność stała się jedną z kluczowych kompetencji skutecznego menedżera i specjalisty.

Jest niezbędna do budowania autorytetu, zaangażowania pracowników i poczucia przynależności. Pomaga także przy wydawaniu poleceń i delegowaniu zadań, rozwiązywaniu konfliktów, zarządzaniu wydajnością.

Asertywny menedżer i pracownik potrafią skutecznie i otwarcie komunikować się oraz tworzyć relacje oparte na szacunku i godności.

Tematy szkoleń:

 • Asertywność
 • Asertywny menedżer

04.

Inteligencja Emocjonalna

Emocje są częścią naszego życia i nie zostawiamy ich „za drzwiami” po przyjściu do pracy. Dzięki lepszemu rozumieniu naszych emocji i ich wpływu na zachowanie potrafimy efektywnie funkcjonować w zespole, motywować się i osiągać cele.

Podobnie jak inne umiejętności, Inteligencję emocjonalną (IE), można doskonalić i rozwijać i do tego zapraszamy podczas naszych szkoleń.

Tematy szkoleń:

 • Trening IE
 • Inteligentny emocjonalnie menedżer

05.

Efektywność osobista i rozwój osobisty

W coraz bardziej dynamicznym i wymagającym świecie stawiamy sobie wyżej poprzeczkę zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Doświadczamy nowych wyzwań i związanych z nimi bodźców, które wymagają naszej uwagi.

Przez efektywność osobistą rozumiemy nie tylko osiąganie wyznaczonych celów, ale przede wszystkim dostrzegamy w niej rolę balansu i równowagi, potrzebę dbania o siebie tak by mądrze dysponować i wzmacniać własne zasoby mentalne i psychiczne.

tematy szkoleń:

 • Wywieranie wpływu
 • Asertywność
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wyznaczanie celów
 • Efektywnośc osobista
 • Kreatywne myślenie
 • Trening Inteligencji Emocjonalnej
 • Diagnoza IE

06.

Efektywność zespołowa

Nie jest tajemnicą, że praca w zespole nie równa się pracy zespołowej.

Szkolenia z tego obszaru pomagają liderom i zespołom wspólnie odnaleźć odpowiedz na pytania co trzeba zrobić, aby grupa ludzi realizowała cele, czuła przynależność i zaangażowanie oraz w jaki sposób uzyskać ten dodatkowy efekt synergii.

Tematy szkoleń:

 • Efektywna komunikacja międzykulturowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Warsztaty budowania i wzmacniania zespołów