Nauka przywództwa

Akademia Lidera

Akademię kierujemy do liderów i liderek , stawiających swoje pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem. Skupiamy się na rozwoju najważniejszych umiejętności interpersonalnych, niezbędnych w pracy z drugim człowiekiem.

O programie

Przejście z roli specjalisty na pozycję lidera zespołu to jedna z kluczowych i najważniejszych zmian w ścieżce kariery. Kompetencje, które wcześniej pozwalały świetnie radzić sobie z ambitnymi wyzwaniami, teraz mogą okazać się niewystarczające. By odnieść sukces w nowej roli i stać się liderem, za którym inni chcą podążać, niezbędne są nowe umiejętności.

Akademię kierujemy do liderów, którzy właśnie stawiają swoje pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem. Skupiamy się na rozwoju najważniejszych umiejętności interpersonalnych, czyli takich, które są niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Zależy nam by proces przejścia z roli indywidualnego specjalisty do roli lidera był jak najbardziej satysfakcjonujący i efektywny.

Cele programu

Dzięki uczestniczeniu w programie szkoleniowym uczestnicy będą mieć możliwość:

  • płynnie przejść z roli specjalisty do roli lidera

  • rozwijać i wzmacniać zachowania i postawy pożądane w nowej roli

  • rozwijać dojrzałość liderów zgodnie z oczekiwaniami organizacji

  • stosować nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy

  • poznać i stosować narzędzia i metody specyficzne dla roli lidera

  • podejmować decyzje związane z rozwojem własnym oraz innych osób

  • radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy lidera

  • wzmacniać rozwój organizacji przy jednoczesnym rozwijaniu siebie

Sprawdź pozostałe programy rozwojowe!